Центар за решенија

01

Имаме целосен сет на истражување за преработка на минерали, фабрика за производство на реагенси за флотација, има многу високо ниво на стручен и технички персонал.Нашата главна дејност вклучува: Технологија за преработка на минерали

02

-Технологија на печење
-Металуршка технологија
-Опрема за металургија