Производство на опрема

Имаме повеќе од 10 производни линии кои вклучуваат: атомизација на вода и гас, агломерирање, сушење со прскање, синтерување, дробење, обложување и сл. печатење и прашкаста металургија.

Опрема за производство (1)

-Атомизација на вода -Сушење со прскање
-Атомизација на гас - Облога за редукција на водород
-Атомизација на вакуумски гас -Синтерирање и дробење
-Агломерирање и синтерување -Плазма сфероидизација

Опрема за производство (2)

Опрема за производство (1) Опрема за производство (2)