Сервисен центар

01

-Сервис за обработка на термички спреј.
- Дизајн и развој на специјален слој.
-Процесни услуги за развој на технологија.

02

Центарот е посветен на тестирање на перформансите на облогата и материјалот за обложување и евалуација на перформансите на услугата за обложување, главно вклучувајќи анализа на хемискиот состав, тестирање на физички перформанси,

03

Над 10 производни линии кои вклучуваат: атомизација на вода и гас, агломерирање, сушење со прскање, синтерување, дробење, обложување и сл.